با حمایت ما%۵
تخفیف بگیرد

logo-samandehi

خرید پیج اینستاگرام

همانطور که می دانید در چند سال گذشته، کاربران موبایلی اینترنت رشد قابل ملاحظه ای داشته اند. هم راستا با این رشد روز افزون بازار برنامه های موبایل تحت وب نیز رشد قابل ملاحظه ای داشته و هم اکنون در راس آنها نرم افزار اینستاگرام می باشد. با توجه به محدودیت های اعمال شده بر برخی نرم افزارها در ایران که به دلیل برخی سوء استفاده ها  بوده است، هم اکنون نرم افزار اینستاگرام به عنوان پر کاربر ترین نرم افزار موبایلی ایران شناخته می شود و بستر مناسبی برای برندینگ اینترنتی و معرفی و فروش محصولات محسوب می شود.

در همین راستا شرکت فناوران راتا رایان از سال ۱۳۹۴ شروع به فروش پیج اینستاگرام کرده است. هم اکنون شما می توانید با اطمینان اقدام به خرید پیج اینستاگرام خود نمایید و یا در صورت تمایل بازاریابی اینترنتی خود را به شرکت فناوران راتارایان بسپارید.

شما می توانید پس از ثبت نام در وب سایت، به صورت آنلاین از لیست زیر اقدام به خرید پیج اینستاگرام خود نمایید.

 


خرید صفحه اینستا گرام 1k

 • تعداد فالوور:۱۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

700,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 2k

 • تعداد فالوور:۲۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

1,106,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 3k

 • تعداد فالوور:۳۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

1,610,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 5k

 • تعداد فالوور:۵۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

2,730,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 6k

 • تعداد فالوور:۶۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

3,290,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 8k

 • تعداد فالوور:۸۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

4,550,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 10k

 • تعداد فالوور:۱۰۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

5,250,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 13k

 • تعداد فالوور:۱۳۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

6,930,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 15k

 • تعداد فالوور:۱۵۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

7,700,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 16k

 • تعداد فالوور:۱۶۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

8,050,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 18k

 • تعداد فالوور:۱۸۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

8,750,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 20k

 • تعداد فالوور:۲۰۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

11,130,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 30k

 • تعداد فالوور:۳۰۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

19,600,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 40k

 • تعداد فالوور:۴۰۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

20,650,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 50k

 • تعداد فالوور:۵۰۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

25,130,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 70k

 • تعداد فالوور:۷۰۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

37,590,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستاگرام 100k

 • تعداد فالوور:۱۰۰۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

52,990,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستاگرام 150k

 • تعداد فالوور:۱۵۰۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

79,800,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستا گرام 200k

 • تعداد فالوور:۲۰۰۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

105,000,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

خرید صفحه اینستاگرام 300k

 • تعداد فالوور:۳۰۰۰۰۰ نفر
 • جنسیت فالوور: مرد و زن
 • ملیت فالوور: ایرانی
 • نوع تحویل: فوری
 • موضوع فعلی: سرگرمی
 • مدت زمان تحویل:
 • ساعت اداری ۱۵ دقیقه، غیر اداری ۳۰ ساعت

156,100,000 ریال فقط یک بار

اکنون سفارش دهید

مطالب مرتبط

آخرین شرکتهای طرف قرارداد

دارولند

طراحی فروشگاه اینترنتی

آف مکس

طراحی سایت تخفیف گروهی

نمایندگان بیمه ما

طراحی وب سایت و پورتال نمایندگان

پژند الکترونیک

طراحی وب سایت و پرتال

نمایندگی بوش

طراحی وب سایت شرکتی

ایران بزرگ

طراحی وب سایت، اتوماسیون اداری و خدمات شبکه پایگاه خبری ایران بزرگ

ستون فقرات تهران

طراحی پورتال تخصصی پزشکی ستون فقرات تهران

آخرین توییت ها

آخرین مقالات آموزشی

استفاده از تکنولوژی روز دنیا در شرکت فناوران راتا رایان